Klinefelter Sendromu

Klinefelter Sendromu sadece erkekleri etkileyen bir genetik hastalıktır ve hastalıktan etkilenen kişilerde fazladan bir cinsiyet kromozomu bulunmaktadır. Normal karyotipte (kromozom haritası)  46,XY olması gereken bireyin, Klinefelter sendromunda 47,XXY şeklinde karyotipi vardır. Canlı doğan erkek bireylerin 700 ile 1000'inde 1 oranında görülür. Gebelik dönemi ile ilgili olarak annenin yaşı gibi çeşitli faktörlerin incelendiği çalışmalarda Klinefelter sendromu için görülme olasılığını artıran bir faktör saptanmamıştır.

Klinefelter Sendromu'ndan etkilenen erkek bebekler, doğduklarında tamamen normal görünürler. Bu çocuklar genellikle zamanında otururlar, emeklerler ve yürürler. Ancak, diğer çocuklara göre konuşmayı daha yavaş öğrenebilirler. Bir kısmında zeka geriliği vardır, çoğunun ise zeka düzeyleri normal aralıktadır. Genelde toplum ortalamasından uzundurlar. Testisler ve penis küçüktür, jinekomasti (kadınımsı göğüs) vardır. Sesleri erkeklere göre incedir. Sakal ve bıyıkları çok az, vücut kıllanmaları kadınımsı görünümdedir. Klinefelter Sendromu’ndan etkilenen erkekler sperm üretemedikleri için çoğunluğu infertildir (kısırdır) . Erişkin hayata uyum sorunları olmaz, evlenirler ancak ço­cuk sahibi olamazlar. Davranış sorunla­rı genellikle bulunmaz.

Klinefelter sendromu gebelikte tanı konulabilen bir hastalıktır. Amniyosentez ve karyotipleme ile Klinefelter Sendromu’na gebelikte tanı konabilir. Ancak ultrasonografik incelemede belirgin özellik göstermemesi nedeni ile rutin gebelik izleminde Klinefelter şüphesi ile amniosentez yapılması beklenmez. Başka nedenlerle amniosentez yapılan gebelerde karyotip analizi yapılması durumunda tanı konabilir.

İnt.Dr.Güray Şenol

Genetik Hakkında kategorisindeki diğer sayfalar

Tümünü Göster
Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.