Multifaktöriyel Hastalıklar

Multifaktöriyel kalıtımlı hastalıklar, genetik faktörler ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan hastalıklardır. Insanlarda en sık görülen hastalıkların, birçok genetik çeşitliliğin çevresel etmenlerle bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Mendeliyen kalıtım esaslarına uymayan bu hastalıklarda tekrarlama riskleri tek gen hastalıklarına göre düşük olmakla birlikte değişkenlik gösterir. Multifaktoriyel hastalıklarda bir uçta genlerimiz diğer uçta çevre şartları bulunur ve bu ikisinin etkileşimi söz konusudur. Gen hücrenin kromozomlarında bulunan, canlı bireylerin kalıtsal karakterlerini taşıyıp ortaya çıkışını sağlayan ve nesilden nesile aktaran kalıtım faktörleridir. Gen, genetik unsurun en küçük parçasıdır. Genlerdeki, çevre etkisi olmaksızın meydana gelen bozukluklar sonucu oluşan hastalıklar tek gen hastalığıdır. Akdeniz anemisi, hemofili, kistik fibrozis en iyi bilinenleridir. Mendelyen kurallara göre kalıtılan tek gen hastalıkları kromozomlar üzerinde yer alan tek bir gendeki bozukluktan kaynaklanır. Mutasyon olarak adlandırılan bu değişimler sonucunda oluşan tek gen hastalıklarda kalıtım modeli; otozomal veya gonozomal kromozomlardaki genlerden köken almasına göre değişmektedir. Otozomal kalıtımlı hastalıklar, hastalığın ortaya çıkması için gerekli olan ve bir çift otozomal kromozom üzerinde bulunan aynı loküsteki tek bir genin veya her ikisinin mutasyona uğraması durumuna göre tanımlanmakta ve tekrarlama riskleri farklılık göstermektedir. Multifaktöriyel hastalıkların tekrarlama risklerini hesaplamak zordur. Bu nedenle de multifaktöriyel hastalıklarda ampirik riskler söz konusudur. Multifaktöriyel bir hastalık saptanmış çocuğa sahip çiftlerin yeni gebeliklerinde tekrarlama riski yaklaşık %5 olarak ifade edilir.

Multifaktöriyel hastalıklarda, indeks olgunun yani multifaktöriyel bir hastalık saptanmış kişinin, 2. derece akrabalarında hastalığın ortaya çıkma riski 1. derece akrabalarından daha düşüktür. Bir ailede hastalığın görüldüğü kişi sayısı arttıkça yeni gebeliklerdeki riskler de yükselmektedir. Multifaktöriyel hastalıklarda hastalığın şiddeti arttıkça tekrarlama riski de artmaktadır. Hastalığın daha az görüldüğü cinsiyetteki kişilerde hastalığın bulunması durumunda risk artar. Hastalığın, daha fazla duyarlı olmaları nedeniyle bu kişilerin akrabalarında görülme riski hastalığa sahip diğer cinsiyetteki kişilerin akrabalarına göre daha fazladır. Ebeveynlerin akraba olmaları durumunda hastalığın tekrarlama riski artmışsa, ve bir sonraki çocuklarda hastalık meydana gelme riski yükseliyorsa hastalığın etiyolojisine çevresel faktörlerin katkı yaptığı düşünülmelidir.

Sık karşılaşılan multifaktöriyel hastalıklardan bazıları; nöral tüp defektleri, hipertansiyon (yüksek tansiyon ya da yüksek kan basıncı), diabettes mellitus yani halk arasında bilinen haliyle şeker hastalığı, kanserler, şizofreni, manik depresyon... Bunlar gibi birçok örneği daha olan multifaktöriyel hastalıklar aslında yakinen tanıdığımız, günlük hayatımızda duyunca şaşırmadığımız, çağımızın sıklığı giderek artan rahatsızlıklardır.

 

St. Dr. Bora Deniz ARGON

Güncel Bilgiler
Hatay Çocuk Genetik Sempozyumu
... Devamı için tıklayınız
Dünyada Down Sendromu Aktivite
Dünyada Down Sendromu Aktiviteleri... Devamı için tıklayınız
Birinci Basamak Hekimleri için
Düzenleyenler: Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği Mustafa Kemal Üniversitesi, Tıp Fa... Devamı için tıklayınız
Yönetim Kurulu
YÖNETİM KURULU Asil üyeler Ergül TUNÇBİLEK Beyhan TÜYSÜZ Koray BODUROĞL... Devamı için tıklayınız
İLETİŞİM
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, GENETİK BD BORNOVA / İZ... Devamı için tıklayınız
Dukan Diyeti Dukan Diyeti Gebelik Haftası hamilelik testi saç ekimi saç ekimi Göbek eritme Göbek eritme göbek eritme hareketleri

Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Doğuma hazırlanan birçok kadının en merak ettiği konu gebelik hesaplama süreleridir.Bu bir hafta hafta gebiliğede fayda sağlamaktadır.

York testi Kansızlık için kür Çocuk Hastalıkları Koşu bandı

Kansızlık

Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Çağımızın en önemli hastalıklarından baş ağrısı tedavisi bitkilerle çok kolay yapılabilmektedir.

How to loss belly fats in a week